Projekta "Latvijas pilskalni" blakusprojekts. Vietne ir tapšanas stadijā.